عربي | En | Esp

 

Accueil   |   Contact

 
         
 

 

facebook   

 

moulay abdellah moulay abdellah moulay abdellah moulay abdellah moulay abdellah moulay abdellah moulay abdellah moulay abdellah moulay abdellah

82, Bd Abdelmoumen Angle Rue Soumaya

N°10 - Casablanca - Maroc

Tél. : +212.522.98.58.98 / +212.522.98.60.98

Fax : +212.522.98.90.98

scoopcom@scoopcom.ma

www.scoopcom.ma

 

Fiche signalétique du Moussem

Lieu : Commune Moulay Abdellah à El Jadida

Visiteurs : Locaux, nationaux et internationaux

Périodicité : Annuelle

 

Organisateurs :

 

 

Agence organisatrice :

 

 

Moussem en chiffres :

Visiteurs :

- Edition 2007 : 250 000

- Edition 2008 : 350 000

- Edition 2009 : 360 000

- Edition 2010 : 350 000

- Edition 2011 : 220 000

- Edition 2012 : 450 000

- Edition 2013 : 500 000

- Edition 2014 : 500 000

- Edition 2015 : +2 000 000

- Edition 2016 : +2 000 000

- Edition 2017 : +1 200 000

- Edition 2018 : +2 000 000

 

Chevaux :

- Edition 2007 : 1 350

- Edition 2008 : 1 100

- Edition 2009 : 1 300

- Edition 2010 : 1 270

- Edition 2011 : 1 600

- Edition 2012 : 1 700

- Edition 2013 : 1 803

- Edition 2014 : 1 800

- Edition 2015 : 2 008

- Edition 2016 : 1 007

- Edition 2017 : 1 928

- Edition 2018 : 1 600

 

Tentes :

- Edition 2007 : 20 000

- Edition 2008 : 21 700

- Edition 2009 : 22 000

- Edition 2010 : 21 800

- Edition 2011 : 22 500

- Edition 2012 : 21 800

- Edition 2013 : 21 000

- Edition 2014 : 22 500

- Edition 2015 : 23 600

- Edition 2016 : 22 600

- Edition 2017 : 21 750

- Edition 2018 : 22 000

 

Superficie Mahrek (160 x 80) 13 000 m²

 

Évènements du Moussem :

- Activités religieuses - Activités culturelles

- Activités artistiques

- Activités commerciales

- Activités artisanales

- Débats et conférences

 
         

© 2009 - Moussem moulay Abdellah Amghar 2022 - Tous droits réservés